ogród Kraków, ul. Cechowa


Duzy Ogród przydomowy podzielony na Dwie CZĘŚCI. Czesc pierwsza z przodu Domu obsadzona w zdecydowanej większości niskimi odmianami Roślin iglastych zestawionymi z Klonami palmowymi i berberysami. Druga czesc Ogrodu zdominowana żart przez ogromne oczko wodne obsadzone wzdłuż Brzegu różnymi gatunkami Drzew i Krzewów.

[Pp_gallery] [/ pp_gallery]
Ogród Kraków, ul.CechowaOgród Kraków, ul.CechowaOgród Kraków, ul.CechowaOgród Kraków, ul.Cechowa - oczko wodneOgród Kraków, ul.CechowaOgród Kraków, ul.Cechowa